KathedraalMuseum

KathedraalMuseum

Het museum bevat bijzondere kunstschatten waar onder schilderijen, beeldhouwwerken, vaandels, liturgisch zilverwerk van Lodewijk Napoleon en een tentoonstelling over de restauratie. Het museum bevindt zich in de crypte onder het hoogkoor en omvat een grote, sfeervol ingerichte tentoonstellingszaal. 

Op den duur zal uitbreiding volgen in ruimtes onder de kooromgang en de straalkapellen. Het KathedraalMuseum is de voortzetting van de Schatkamer van de kathedraal, die heeft bestaan van 1973 tot 2009. De Schatkamer was gevestigd in de relatief kleine Bisschoppelijke Sacristie. De groei van de collectie en de toename van publiek maakten uitbreiding noodzakelijk.

Zorg dat je dit niet mist!

Gelukkig weer thuis

De verloren zoon op Bijbelillustraties

Tentoonstelling in KathedraalMuseum, vanaf 28 juni 2021

Bijbels zijn er in honderden uitvoeringen en talen, met soms prachtige illustraties. Een bijzondere keuze is te zien op een nieuwe expositie in het Haarlemse KathedraalMuseum, onderdeel van de KoepelKathedraal aan de Leidse Vaart. Het gaat om Nederlandstalige Bijbels, inclusief navertellingen, uit de afgelopen vijf eeuwen. Van 17de– en 18de-eeuwse Bijbels met prachtige gravures, tot moderne kinderbijbels en Bijbelverhalen in stripvorm.

De grote variëteit in uitvoering blijkt wanneer men de Bijbels openslaat op één verhaal. Daartoe viel de keus op Jezus’ leervertelling ‘De verloren zoon’ (Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 15). Dit verhaal gaat over het geluk dat wacht op de mens die tot inkeer komt na een leven vol verkeerde keuzes. De gelijkenis inspireerde vele kunstenaars en illustratoren: van Rembrandt en Marc Chagall tot Cornelis Jetses en Peter Vos. Tientallen voorbeelden van zulke illustraties zijn te zien op de tentoonstelling.

Alle Bijbels op de expositie zijn ruimhartig in bruikleen afgestaan door het in Haarlem gevestigde Nederlands Bijbelgenootschap.

Het Bijbelverhaal over de verloren zoon

Het verhaal over de verloren zoon is een van de parabels (gelijkenissen of leervertellingen) van Jezus Christus. Het is te vinden in Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 15. Het verhaal gaat als volgt: ‘Een man had twee zoons. Nu zei de jongste van hen tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van het bezit waarop ik recht heb. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. Niet lang daarna pakte de jongste zoon alles bij elkaar en vertrok naar een ver land. Daar verkwistte hij zijn bezit in een losbandig leven.

Toen hij alles opgemaakt had, kwam er een verschrikkelijke hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden. Nu ging hij in dienst bij een der inwoners van dat land, die hem het veld in stuurde om varkens te hoeden. En al had hij graag zijn buik willen vullen met de schillen die de varkens aten, niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot nadenken’.

De jongeman kwam tot inkeer, besloot om terug te keren naar zijn ouderlijk huis, en bood zich aan als knecht. Zijn vader ontving hem met grote vreugde en met een feestmaal. Een andere zoon, die trouw was blijven werken bij zijn vader, werd jaloers. Maar de vader zei: ‘Jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is ook van jou. Maar er moet feest en vrolijkheid zijn, omdat die broer van je dood was en levend is geworden, verloren was en is teruggevonden.’

Tentoonstelling in KathedraalMuseum, vanaf 28 juni 2021. Toegang tot het KathedraalMuseum is inbegrepen bij toegang tot de KoepelKathedraal. 

Koop tickets

Op de hoogte blijven

Wil je het laatste nieuws over de KoepelKathedraal Haarlem niet missen? We houden je graag op de hoogte!