Boekpresentatie een groot succes

Op donderdag 7 oktober stond de KoepelKathedraal helemaal in het teken van de Kinderboekenweek. De boekpresentatie van Thé Tjong Khing werd gecombineerd met de jaarlijkse ouderendag van de KoepelKathedraal.

In de ochtend was er na een viering met oud-plebaan Hein Jan van Ogtrop een harpconcert door Colet Nierop. De magische klanken van haar harp klonken vulden de kathedraal. De bezoekers waren zeer lovend over haar spel.

Na de lunch trakteerden kinderen van de koorschool de bezoekers van de ouderendag op een prachtig optreden. In gesprek met Erik van Muiswinkel, tekende Thé Tjong Khing enkele voorbeelden van zijn dilemma’s op een whiteboard.

Na afloop van de aanbieding van het eerste boek aan Lucia, gingen de kinderen op speurtocht door de kerk, op zoek naar de ontbrekende puzzelstukjes van de tekeningen uit het boek. Khing heeft nog stapels boeken gesigneerd.

Het boek is verkrijgbaar in de Kathedraal.

Op donderdag 7 oktober staat de KoepelKathedraal helemaal in het teken van de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil’ en daar sluit het kinderboek ‘Het mysterie van het steenhouwertje’ helemaal op aan. Kom naar de boekpresentatie waar Thé Tjong Khing je mee neemt in de making-of van het boek en een korte workshop geeft.  

‘Markus, pas op! Liep je weer te dromen?!’ Vandaag is Markus Superhavik, een held met scherpe ogen die met dieren kan praten. Hij gaat naar de steenhouwer, die helemaal op het dak van de grote KoepelKathedraal aan het werk is. Maar onderweg wordt er iets heel kostbaars gestolen… Superhavik gaat erachteraan!

Dit spannende avontuur vindt plaats in het geheimzinnige labyrint van kapellen, trappen, torens en koepels van de KoepelKathedraal, daarom is op 7 oktober de boekpresentatie ook in deze schitterende kathedraal aan het Bisschop Bottemanneplein.

‘Markus, pas op! Liep je weer te dromen?!’ Vandaag is Markus Superhavik, een held met scherpe ogen die met dieren kan praten. Hij gaat naar de steenhouwer, die helemaal op het dak van de grote KoepelKathedraal aan het werk is. Maar onderweg wordt er iets heel kostbaars gestolen… Superhavik gaat erachteraan!

De Wezens van de Kathedraal hebben het geschopt tot een prentenboek! Tekenaar Thé Tjong-Khing maakte voor kinderen van 4-9 jaar een prentenboek over een wervelende achtervolging in een kathedraal voor mysterieuze wezens, gebaseerd op de wezens van de KoepelKathedraal.

Een spannend avontuur in een geheimzinnig labyrint van kapellen, trappen, torens en koepels. Maak kennis met kunst en bijzondere beroepen en ontmoet de Wezens van de KoepelKathedraal. Thé Tjong-Khing brengt het mysterie tot leven in dit prentenboek voor alle leeftijden.

Wil jij hier ook met je (klein)kind induiken? Koop dan snel ‘Het Mysterie van het Steenhouwertje’ in de KoepelKathedraal! Een deel van de opbrengst komt ten goede van de KoepelKathedraal.

De afgelopen maanden hebben veel Nederlanders oog gekregen voor de schoonheid van hun eigen stad en regio. Ook Haarlemmers raakten tijdens dagelijkse ommetjes vertrouwd met de skyline van kerktorens, boomtoppen en monumenten van onze stad. Als je in de buurt van de Leidsevaart loopt, zijn de torens en de koepel van de KoepelKathedraal niet te missen. Maar heb je wel eens gezien wat er achter de deuren te zien is?

Op 11 oktober 2019 vond de officiële afsluiting van de restauratie plaats en tevens de officiële landelijke uitreiking van de European Heritage-/Europa Nostra Award. Daarbij waren aanwezig de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevr. mr. drs. Ingrid I.K. van Engelshoven, mevrouw Klasja van de Ridder namens de Europese Commissie, de heer mr. H.A. Doek, penningmeester van Europa Nostra, en de burgemeester van Haarlem, de heer drs. J. Wienen. De bijeenkomst werd luister bijgezet door het Kathedrale koor onder leiding van Sanne van Nieuwenhuijsen en door de organisten Ton van Eck en Eric Jan Erades. Na afloop onthulden de minister en de burgemeester de bij deze onderscheiding behorende plaquette aan de westgevel van de kathedraal.

Fotografie: Wim Koopman

Vorig jaar, toen de brug nog tussen de twee torens van de KoepelKathedraal hing, maakten we met Haarlem105 een radiouitzending vanaf de torens. Dat was een mooie twee uur durende uitzending over de geschiedenis van de kathedraal, over Haarlem en met live muziek van Yorick van Norden.

Bijna een jaar later is die uitzending ‘verknipt’ tot podcast.

Luisteren via Spotify

Luisteren via Soundcloud

In het Jaarboek van de Vereniging Haerlem van 2014 werd onder de titel ‘Restauratie Kathedrale complex van Sint Bavo halverwege’ de restauratie van de gebouwen aan de Leidsevaart tot op dat moment beschreven door Wim Eggenkamp. In navolging hierop schreef hij in 2019 ‘Restauratie Kathedrale Complex van Sint Bavo voltooid’. Beide artikelen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

 

Het complex bestaat uit de plebanie (= pastorie bij een kathedrale kerk), het eigenlijke kerkgebouw en de daaromheen liggende tuin. Een immense klus, omdat dit één van de grootste kerkgebouwen in Nederland betreft. In dat artikel werd beschreven, hoe belangrijk deze kerk qua architectuur en kunstschatten is. Zij werd gebouwd in drie fasen tussen 1895 en 1930, waarin verschillende architectuurstromingen zich ontwikkelden en in het gebouw tot uiting kwamen. Meer dan 50 kunstenaars werkten in de afgelopen eeuw mee aan de verdere verfraaiing van deze kerk. – Wim Eggenkamp, voorzitter Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo, 2019

 

Artikel uit 2014: ‘Restauratie Kathedrale complex van Sint Bavo halverwege’

Artikel uit 2019: ‘Restauratie Kathedrale Complex van Sint Bavo voltooid’

Bekijk de video over rechercheur Henk Spee.

“De Rooms-Katholieke rechercheur Henk Spee redde de Haarlemse Kathedrale Basiliek Sint Bavo en de Bavoschool van vernietiging door de Duitse bezetter. Dit in samenhang met de liquidatie van de collaborerende NSB-politieman Fake Krist op 25 oktober 1944 aan de Westergracht te Haarlem. Voor het redden van de kathedraal ontving Henk Spee in 1952 de hoogste Pauselijke onderscheiding PRO ECCLESIA ET PONTIFICE (Voor Kerk en Paus)” schrijft de maker van de video.

Bron: Youtube, Bonitus Li-A-Sam (2 april 2020)
CONTACT: b.liasam@yahoo.com / 06-46452699

Foto in de header: Bijeenkomst Rooms-Katholieke Politiebond St. Michaël in Bergen (NH) 1936 – Henk Spee (tevens voorzitter) staat helemaal rechts op de achterste rij.
Bron: Guus Hartendorf

Lees ook het artikel in het Haarlems Dagblad, 25 april 2020: De man die de kathedraal redde…

Eind mei van dit jaar werd gekend gemaakt, dat de restauratie van de kathedraal werd beloond met de prestigieuze European Heritage/ Europa Nostra Award. Op 11 oktober vond in aanwezigheid van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Ingrid van Engelshoven, de officiële afsluiting van de restauratie plaats, waarbij tevens de bij die award behorende plaquette werd aangebracht bij de hoofdingang van de kathedraal. Op 29 oktober vond in Parijs tijdens de internationale ceremonie de officiële uitreiking van de awards plaats. Op die avond bleek, dat de kathedraal behoorde tot de 7 van de 24 onderscheiden projecten, die elk ieder 10.000 euro kregen toegewezen. Daarmee werd de kathedraal door de jury gekwalificeerd tot de top van wat aan projecten in 2019 voor de European Heritage Awards werd ingediend. Een groter compliment konden we niet krijgen!

De restauratie van de KoepelKathedraal Haarlem heeft de Europa Nostra Award gewonnen. De Europese prijs voor cultureel erfgoed werd in 2002 door de Europese Commissie gelanceerd en is sindsdien door Europa Nostra, een burgerbeweging voor de bescherming van Europees cultureel en natuurlijk erfgoed, georganiseerd. De uitreiking van de prijs vond plaats op 29 oktober 2019 in Parijs tijdens het Europese Erfgoed Congres.

De Haarlemse kathedraal werd ontworpen door de Nederlandse architect Joseph Cuypers. De kerk werd in drie fasen gebouwd tussen 1895 en 1930, steeds op een breukvlak met een nieuwe architectuurstijl. Na de eerste fase werd de kerk in 1898 geconsacreerd. Het werd in de eerste fase ontworpen met de focus op een combinatie van de neogotische en neo-romaanse bouwstijl, in de tweede fase gecombineerd met invloeden uit de Byzantijnse- en Jugendstil architectuur. Het westfront ademt de stijl van de Amsterdamse School, kortom een eclectisch gebouw.

Na een eeuw bevond de kathedraal zich in een zeer slechte staat van onderhoud. De daken en met name de goten lekten. Het lood in de glas-in-loodramen was op en water infiltreerde in de muren, waarin om constructieve redenen ijzer was verwerkt. Daardoor ontstond grote schade aan het metselwerk en aan de houten constructies. Vele decoratieve elementen en met name het veelkleurige schilderwerk aan de buitenzijde van de kerk liepen grote schade op en waren niet meer zichtbaar. Daarnaast kon vanwege geldgebrek een groot aantal ontwerpen tijdens de bouw niet gerealiseerd worden, zoals de Jugendstilbeschildering van de kas van het transeptorgel en de tekst van het Te Deum over het gehele interieur van de kerk. Het project kon uiteindelijke gerealiseerd worden dankzij subsidies van rijk, provincie en gemeente, uit bijdragen van het bisdom en de parochie alsmede van verschillende fondsen, maar ook van particulieren.

In de crypte werd ruimte geschapen voor het KathedraalMuseum en in een nieuw gebouwde ruimte aanpalend aan het middenschip werden voorzieningen aangebracht voor toiletten, garderobe en opslagruimte. Daardoor is de kerk ook geschikt geworden voor grote concerten en congressen. Eén van de belangrijkste aspecten van de restauratie was het herstel of aanbrengen van de decoratieve elementen, en in het bijzonder in de strook onder de hoogste ramen in de gehele kerk alsmede in de koepel. Daar werd na 100 jaar de tekst van de hymne van het Te Deum aangebracht, zoals ontworpen door Joseph Cuypers. Eerder was dit vanwege geldgebrek niet mogelijk gebleken. Samen met de schoonmaken van de muren leidde dit tot een beter begrip van de bedoelingen van de architect. Met het gebruik van de gele steen en het terugbrengen van de blauwe voeg in het hoogkoor en in de transepten wilde de architect de schakeringen in een bruidsmantel weergeven. Het refereert aan de beschrijving van het Hemelse Jerusalem in de Openbaringen van Johannes.
Verder werden tijdens het restauratieproces de Jugenstilschilderingen op de orgelkas van het transeptorgel aangebracht.

De jury prijst de holistische benadering, die het restauratieteam heeft gehanteerd, “ dat zich realiseerde, dat alleen op basis van onderzoek een juiste interpretatie kan worden verkregen van verborgen elementen van de decoratie, welke in hoge mate symbolisch bepaald waren”. Een laatste element van het project, dat de jury zeer gewaardeerd heeft, is de toevoeging van nieuwe kunstuitingen op daarvoor door de architect aangegeven plekken. De jury prees dit als “een dynamisch element van het project, waardoor een verbreding werd gegeven aan een al bestaand  respectvol Gesamtkunstwerk”.

Op de hoogte blijven

Wil je het laatste nieuws over de KoepelKathedraal Haarlem niet missen? We houden je graag op de hoogte!